[1]
Vek, V., Poljanšek, I. and Oven, P. 2021. Letni sestanek projektne skupine projekta L4-2623: Posvet z naslovom Kaj vemo o ekstraktivih jelove skorje?. Les/Wood. 70, 2 (Dec. 2021), 123-124.