Useros, F., Balzano, A., Prislan, P., de Luis, M., Gričar, J., Merela, M., & Čufar, K. 2017 Nov 30. Wood formation in Norway spruce on a lowland site in Slovenia in 2015 and comparison with other conifers all over Europe / Nastajanje lesa smreke na nižinskem rastišču v Sloveniji v letu 2015 in primerjava z iglavci po Evropi. Les/Wood. [Online] 66:2