prof. dr. Katarina Čufar, glavna urednica

doc. dr. Jože Kropivšek, odgovorni urednik

Anton Zupančič, tehnični urednik