Revija Les/Wood (kratko Les) je mednarodna znanstvena revija na širšem področju lesarstva in z lesarstvom povezanih področjih. Pri tem izhaja iz sodobnega razumevanja lesarstva kot interdisciplinarne znanosti in stroke na področjih kot so: znanost o materialih, gozdarstvo, znanost o rastlinah, okoljske vede - ekologija, inženirstvo, mehanika, polimerna kemija, biotehnologija, mikrobiologija, fizična geografija, kemija, tehnologije, kmetijstvo, antropologija, arheologija, geologija, meteorologija in atmosferske vede, ekonomika in organizacijske vede, poslovna informatika in računalništvo. Revija je namenjena tako domačim kot tujim strokovnjakom, ki delujejo v lesarstvu in sorodnih področjih. Osnovni namen revije je predvsem širjenje spoznanj slovenskih avtorjev in seznanjanje domače ter mednarodne znanosti z njimi. Namen revije je tudi skrb za slovenski jezik, še posebej za znanstveno in strokovno izrazoslovje na področju.